Tiến độ thi công của Sunshine City ngày 19/12/2018

  • Tòa S1: Thi công đến tầng 36: Đang hoàn thiện và lắp kính mặt ngoài.
  • Tòa S2: Thi công đến tầng 36: Đang hoàn thiện và lắp kính mặt ngoài.
  • Tòa S3: Thi công đến tầng 39: Đang hoàn thiện và lắp kính mặt ngoài.
  • Tòa S4: Thi công đến tầng 37: Đang hoàn thiện và lắp kính mặt ngoài.
  • Tòa S5: Thi công đến tầng 39: Đang hoàn thiện và lắp kính mặt ngoài.
  • Tòa S6: Đã cất nóc tầng 40 ngày 27 tháng 11: Đang hoàn thiện và lắp kính mặt ngoài.

Một số hình ảnh thực tế ngày 19/12/2018

hinh anh thuc te thi cong sunshine city

Hình ảnh thực tế thi công sunshine city